New Page 1
Za Vaše bezbrižno putovanje, međunarodno zdravstveno osiguranje putnika sa medicinskom asistencijom, u okviru najveće svetske osiguravajuće grupe europ assistance. Zemlje Evrope i celog sveta, osigurana suma 35.000€. Malo košta a mnogo znači!
TARIFE: EVROPA EVROPA - više ulazaka CEO SVET

Evropa

Broj dana

OSIGURAVAJUĆA KUĆA: Delta Generali
TERITORIJA: Sve zemlje Evrope + Turska
OSIGURANA SUMA: 35.000 €
TARIFA OSIGURANJA: Standard
SVRHA PUTOVANJA: Individualno, turistički i poslovno

Broj dana

DECA
6 meseci - 18 godina

Odrasli
18 - 65 godina

Starija lica
65 - 80 godina

Starija lica
80 - 85 godina

1

114

163

407

814

2

191

273

683

1.365

3

265

378

945

1.890

4 - 5

431

614

1.536

3.071

6

504

719

1.799

3.596

7

588

840

2.100

4.200

8

673

961

2.402

4.804

9

757

1.082

2.704

5.408

10

827

1.181

2.954

5.906

11

908

1.298

3.245

6.489

12

991

1.415

3.539

7.077

13

1.071

1.534

3.836

7.670

14

1.157

1.653

4.123

8.264

15

1.239

1.770

4.426

8.852

16 - 19

1.542

2.203

5.507

11.015

20 - 21

1.704

2.435

6.088

12.175

22 - 25

2.029

2.898

7.245

14.490

26 - 29

2.352

3.360

8.400

16.800

30

2.514

3.591

8.978

17.955

31

2.514

3.591

/

/

32 - 45

3.440

4.914

/

/

46 - 62

4.564

6.521

/

/

63 - 92

6.549

9.356

/

/

93 - 123

8.486

12.122

/

/

124 - 153

10.030

14.327

/

/

154 - 183

11.463

16.357

/

/

184 - 365

/

27.841

/

/

Za turističko putovanje sa skijanjem, doplata je 100% u odnosu na cenu iz tabele.

Tokom turističkog ili poslovnog boravka u inostranstvu, nepredviđeni zdravstveni problemi mogu vam poremetiti planove. Polisom međunarodnog putnog osiguranja takve situacije prevaziđete. Ukoliko vam se na putovanju desi nesrećni slučaj, bolest, ili se ukaže potreba za neodložnom hirurškom intervencijom i boravkom u bolnici, uz polisu međunarodnog putnog osiguranja Delta Generali bićete potpuno zbrinuti. Ovaj tretman omogućuje vam Služba za asistenciju Delta Generali Osiguranja (+381 11 222 0 567).
Polisa Delta Generali Osiguranja predstavlja sredstvo plaćanja hitnih medicinskih usluga na putovanju i tokom boravka u inostranstvu. Aktivira se pozivanjem Call centra, čiji se broj (
+381 11 222 0 555) nalazi i na polisi, ili davanjem lokalnom lekaru ili medicinskoj ustanovi na uvid. Za više informacija o načinu upotrebe polise kliknite ovde.
Polisa može glasiti na osiguranika, a istom polisom mogu se osigurati i članovi porodice ili grupa putnika. Moguće je osigurati se i na duži period, tokom kojeg se više puta odlazi na željenu destinaciju. Za više informacija o vrstama polisa kliknite ovde.
U zavisnosti od odabranog pokrića, usluge Delta Generali međunarodnog putnog osiguranja mogu se pored medicinske pomoći, proširiti i na usluge kao što su upućivanje na najbližu šlep službu, advokata, novčane pozajmice u slučaju razbojništva. Za više informacija o nivoima putne i pravne asistencije kliknite ovde.
Pored nivoa pokrića, na cenu polise utiče i destinacija, broj dana koji planirate da provedete u inostranstvu, godište, kao i to da li putujete poslovno ili turistički.
Skijašima je za putovanje u inostranstvo na raspolaganju Delta Generali SKI osiguranje. Ovo osiguranje pokriva troškove hitnih medicinskih intervencija i lečenja bolesti ili povreda u inostranstvu.
Polisu Delta Generali međunarodnog putnog osiguranja možete kupiti u našoj agenciji. Potrebno je da dođete u agenciju i ponesete svoj pasoš. Polisu osiguranja može u Vaše ime ugovoriti i neka druga osoba, koja se na polisi navodi kao ugovarač, a i u tom slučaju je neophodno da pomenuta osoba dođe u našu agenciju i ponese Vaš pasoš.
Delta Generali Osiguranje može da se pohvali redovnom isplatom osiguranih slučajeva, brzinom pružanja pomoći na licu mesta i stručnim timom koji je spreman da odgovori na sve zahteve osiguranika.