New Page 1
Za Vaše bezbrižno putovanje, međunarodno zdravstveno osiguranje putnika sa medicinskom asistencijom, u okviru najveće svetske osiguravajuće grupe europ assistance. Zemlje Evrope i celog sveta, osigurana suma 35.000€. Malo košta a mnogo znači!
TARIFE: EVROPA EVROPA - više ulazaka CEO SVET

Evropa - više ulazaka

EVROPA - više ulazaka
EVROPA - više ulazaka
OSIGURANA SUMA: 35.000 €
ZEMLJE: SVE ZEMLJE EVROPE UKLJUČUJUĆI I TURSKU
SVRHA PUTOVANJA: TURISTIČKI ILI POSLOVNO
TARIFA: STANDARD
TRAJANJE
PUTOVANJA
U DANIMA
DECA
(6 meseci - 18 godina)
ODRASLI
(18 - 70 godina)
STARIJA LICA
(70 - 80 godina)
15 dana 2 dana 166 331 662
1 mesec 5 dana 432 863 1.726
10 dana 815 1.630 3.259
15 dana 1.054 2.108 4.217
20 dana 1.343 2.686 5.372
2 meseca 5 dana 432 863 1.726
10 dana 815 1.630 3.259
15 dana 1.054 2.108 4.217
20 dana 1.343 2.686 5.372
30 dana 1.862 3.722 7.445
3 meseca 5 dana 438 876 1.751
10 dana 828 1.656 3.332
15 dana 1.070 2.140 4.280
20 dana 1.364 2.727 5.454
30 dana 1.862 3.722 7.445
45 dana 2.301 4.600 /
60 dana 3.025 6.049 /
6 meseci 15 dana 1.087 2.174 4.347
30 dana 1.890 3.779 7.558
45 dana 2.335 4.669 /
60 dana 2.961 5.922 /
90 dana 4.143 8.287 /
12 meseci 15 dana 1.104 2.206 4.412
30 dana 1.918 3.836 7.671
45 dana 2.371 4.741 /
60 dana 3.006 6.012 /
90 dana 4.206 8.413 /
180 dana 7.762 15.345 /
24 meseca 15 dana 1.119 2.239 4.477
30 dana 1.948 3.896 7.791
45 dana 2.407 4.812 /
60 dana 3.165 6.329 /
90 dana 4.382 8.763 /
180 dana 7.790 15.579 /