New Page 1
Za Vaše bezbrižno putovanje, međunarodno zdravstveno osiguranje putnika sa medicinskom asistencijom, u okviru najveće svetske osiguravajuće grupe europ assistance. Zemlje Evrope i celog sveta, osigurana suma 35.000€. Malo košta a mnogo znači!
TARIFE: EVROPA EVROPA - više ulazaka CEO SVET

AUTOTURIST - Putujte sa prijateljima...