Prvi Maj na Fruškoj gori
Sremski Karlovci i manastiri Fruške gore         Vinski putevi Fruške gore
Etno kuća i manastiri Fruške gore       Vinogradi i manastiri Fruške gore
Novi Sad - Petrovaradinska Tvrđava - Sremski Karlovci - Fruška gora
Fruška gora i manastiri...       Vino sa Fruške gore...

Vinski putevi Fruške gore

Celom dužinom Fruške gore ispod šume, a iznad Dunava i sremske ravnice pruža se Fruškogorje ili Vinski Srem, jedan od najlepših vinogradarskih krajeva Srbije.
Više od 1700 godina Fruškogorci druguju sa vinogradima i vinom darujući im ljubav i znoj, a za uzvrat dobijaju veselje, radosti i neobuzdanu posebnost, koja krasi ovaj region. Sa ovih prostora nisu ih pomerili ni ratovi, ni kuga, ni glad.
Vinogradarstvo na Fruškoj gori je jedno od najstarijih u Evropi, a početak vinogradarenja na ovim prostorima vezan je za cara Probusa i 276. godinu naše ere. Vinova loza je u Fruškoj gori našla veoma pogodne uslove i tu se održala od rimskog doba do danas.
Pored tradicije vina i hrane Fruška gora svoju turističku ponudu upotpunjuje manastirima, izletištima, bogatstvom flore i faune, negovanjem starih običaja, tradicionalnim i novim manifestaciujama.

PROGRAM IZLETA:

08:00 - Beograd: Polazak sa parkinga Sava centra ili mesta po dogovoru...
09:00 - Novi Sad: Polazak ispred agencije u Katoličkoj porti.
09:30 - Sremski Karlovci: Saborna crkva, vinski podrum ili vinoteka - degustacija vina...
12:00 - Irig:  Mačkov podrum - degustacija vina.
13:00 - Manastir KRUŠEDOL (1509.).
14:00 - Krušedol-Prnjavor: Etno centar - ručak, degustacija vina uz muziku i priču "Fruškogorskog viteza vina"...
...Popodnevni povratak za Novi Sad / Beograd.

Cena po osobi:
20 € autobus (minimum 40 putnika),
30 € minibus (minimum 15 putnika),
40 € kombi (minimum 6 putnika).

U cenu je uračunato: prevoz, ručak, degustacija vina, stručni vodič  i organizacija puta.
Polasci: subotom i nedeljom. Za organizovane grupe termin po dogovoru. Mogućnost kupovine vina, rakije, šunke, kobasice, slanine i drugih proizvoda...